17a edició del Premi Literari Solstici de Taradell

La biblioteca Antoni Pladevall i Font juntament amb la Comissió Premi Solstici convoca la dissetena edició del Premi Literari Solstici de Taradell. 
Divendres, 01/03/2019

En aquesta edició el termini de presentació de les obres, tant en porsa com en poesía, és el dia 23 d'abril. La temàtica és lliure, tant per a la categoria A (fins a 12 anys fets al llarg del 2019) com per la B (a partir de 16 anys fets al llarg del 2019). Les obres han de ser inèdites i escrites en català.

Pel que fa als premis, s'estableixen dues modalitats en la categoria B amb 400 i 250 euros respectivament (primer i segon premi de poesia i primer i segon premi de prosa) mentre que a la categoria A -Premi Infantil Jordi Capell- es lliurarà un primer premi en prosa i un primer premi en poesia que consistirà en un lot de llibres.

El lliurament de premis es farà el dissabte 15 de juny a la Biblitoeca Antoni Pladevall i Font.

 

Solstici 2019

Bases del 17è Premi Solstici

1. El premi literari Solstici és obert a les categories següents: A- Fins a 12 anys fets al llarg del 2019; B- A partir de 16 anys fets al llarg del 2019. S'hi podran presentar obres de prosa i poesia de tema lliure.

2. Els treballs han de ser inèdits, escrits en català i no premiats anteriorment.

3. Característiques de les obres presentades: Es presentaran tres còpies de l'obra, en DIN A-4 i per una sola cara. El cos de lletra serà 12 o similar i amb un interlineat d'1'5. L'extensió per a les obres en prosa serà d'un màxim de 10 pàgines. Per a les de poesia es pot presentar un únic poema o un recull que no excedeixi els 200 versos. Es podrà presentar només un treball per modalitat i autor. No s'admetran obres escrites per més d'un autor.

4. Les obres s'han de presentar dins un sobre tancat on constarà la categoria en la qual es participa (A o B) i la modalitat (prosa o poesia), el pseudònim i el títol de l'obra. Dins aquest sobre s'hi adjuntaran en una plica les dades de l'autor: pseudònim, nom i cognoms, edat, adreça, telèfon i correu electrònic. Els treballs s'hauran d'entregar a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell presencialment o per correu postal (carretera de Balenyà, 101 – 08552 Taradell (Barcelona). Pel que fa a les obres enviades per correu postal, seran acceptades aquelles que no portin el mata-segells posterior al 23 d'abril de 2019.

5. El termini de presentació finalitza el 23 d'abril de 2019.

6. Els premis són els següents: Prosa: 1r premi: 400 euros; Prosa: 2n premi: 250 euros; Poesia: 1r premi: 400 euros; Poesia: 2n premi: 250 euros; Premi infantil Jordi Capell de prosa : un lot de llibres; Premi infantil Jordi Capell de poesia: un lot de llibres.

7. Els premis seran atorgats per la votació dels membres del jurat del Premi Literari Solstici: Carme Bayot i Puig, Rosa Codina i Costa, Montse Morcillo Vivet, Jesús Ramos i Santiago, Àlex Riera i González i Lluís Rovira i Masnou.

8. La proclamació del veredicte i el lliurament dels premis tindran lloc a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell el dissabte dia 15 de juny de 2019 a les 12 del migdia. Els/les guanyadors/es es comprometen a assistir a l'acte de lliurament dels premis, essent aquest un requisit indispensable per poder rebre el guardó i la dotació econòmica (si fos impossible la seva presència, caldrà una persona que el representi).

9. Les obres guanyadores quedaran en dipòsit de l'organització. Les no seleccionades es podran passar a recollir a la Biblioteca en el termini de 30 dies hàbils, a partir del dia de la proclamació de premis. Un cop transcorregut aquest termini, els exemplars no recollits es destruiran.

10. L'organització es reserva el dret de publicar l'obra guanyadora i de fer-ne ús en actes culturals sense ànim de lucre.

La presentació al Premi Solstici comporta l'acceptació d'aquestes bases. Els membres del jurat resoldran les qüestions no previstes a les bases.

12. La relació de guanyadors es publicarà al web de l'Ajuntament de Taradell i de la Biblioteca Antoni Pladevall i Font.

El Premi Solstici compta amb el suport de l'Ajuntament de Taradell i la Diputació de Barcelona i la col·laboració d'Òmnium Cultural, El Prat Verd, Auto Pla Vic, i el Restaurant El Nou Montseny.

logo autoplavic
logo omnium osona
logo prat verd
log El Nou Montseny

Documents relacionats