17a edició del Premi Literari Solstici de Taradell

01/03/2019
01 de març de 2019
La biblioteca Antoni Pladevall i Font juntament amb la Comissió Premi Solstici convoca la dissetena edició del Premi Literari Solstici de Taradell. 

En aquesta edició el termini de presentació de les obres, tant en porsa com en poesía, és el dia 23 d'abril. La temàtica és lliure, tant per a la categoria A (fins a 12 anys fets al llarg del 2019) com per la B (a partir de 16 anys fets al llarg del 2019). Les obres han de ser inèdites i escrites en català.

Pel que fa als premis, s'estableixen dues modalitats en la categoria B amb 400 i 250 euros respectivament (primer i segon premi de poesia i primer i segon premi de prosa) mentre que a la categoria A -Premi Infantil Jordi Capell- es lliurarà un primer premi en prosa i un primer premi en poesia que consistirà en un lot de llibres.

El lliurament de premis es farà el dissabte 15 de juny a la Biblitoeca Antoni Pladevall i Font.

 

Solstici 2019

Bases del 17è Premi Solstici

1. El premi literari Solstici és obert a les categories següents: A- Fins a 12 anys fets al llarg del 2019; B- A partir de 16 anys fets al llarg del 2019. S'hi podran presentar obres de prosa i poesia de tema lliure.

2. Els treballs han de ser inèdits, escrits en català i no premiats anteriorment.

3. Característiques de les obres presentades: Es presentaran tres còpies de l'obra, en DIN A-4 i per una sola cara. El cos de lletra serà 12 o similar i amb un interlineat d'1'5. L'extensió per a les obres en prosa serà d'un màxim de 10 pàgines. Per a les de poesia es pot presentar un únic poema o un recull que no excedeixi els 200 versos. Es podrà presentar només un treball per modalitat i autor. No s'admetran obres escrites per més d'un autor.

4. Les obres s'han de presentar dins un sobre tancat on constarà la categoria en la qual es participa (A o B) i la modalitat (prosa o poesia), el pseudònim i el títol de l'obra. Dins aquest sobre s'hi adjuntaran en una plica les dades de l'autor: pseudònim, nom i cognoms, edat, adreça, telèfon i correu electrònic. Els treballs s'hauran d'entregar a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell presencialment o per correu postal (carretera de Balenyà, 101 – 08552 Taradell (Barcelona). Pel que fa a les obres enviades per correu postal, seran acceptades aquelles que no portin el mata-segells posterior al 23 d'abril de 2019.

5. El termini de presentació finalitza el 23 d'abril de 2019.

6. Els premis són els següents: Prosa: 1r premi: 400 euros; Prosa: 2n premi: 250 euros; Poesia: 1r premi: 400 euros; Poesia: 2n premi: 250 euros; Premi infantil Jordi Capell de prosa : un lot de llibres; Premi infantil Jordi Capell de poesia: un lot de llibres.

7. Els premis seran atorgats per la votació dels membres del jurat del Premi Literari Solstici: Carme Bayot i Puig, Rosa Codina i Costa, Montse Morcillo Vivet, Jesús Ramos i Santiago, Àlex Riera i González i Lluís Rovira i Masnou.

8. La proclamació del veredicte i el lliurament dels premis tindran lloc a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell el dissabte dia 15 de juny de 2019 a les 12 del migdia. Els/les guanyadors/es es comprometen a assistir a l'acte de lliurament dels premis, essent aquest un requisit indispensable per poder rebre el guardó i la dotació econòmica (si fos impossible la seva presència, caldrà una persona que el representi).

9. Les obres guanyadores quedaran en dipòsit de l'organització. Les no seleccionades es podran passar a recollir a la Biblioteca en el termini de 30 dies hàbils, a partir del dia de la proclamació de premis. Un cop transcorregut aquest termini, els exemplars no recollits es destruiran.

10. L'organització es reserva el dret de publicar l'obra guanyadora i de fer-ne ús en actes culturals sense ànim de lucre.

La presentació al Premi Solstici comporta l'acceptació d'aquestes bases. Els membres del jurat resoldran les qüestions no previstes a les bases.

12. La relació de guanyadors es publicarà al web de l'Ajuntament de Taradell i de la Biblioteca Antoni Pladevall i Font.

El Premi Solstici compta amb el suport de l'Ajuntament de Taradell i la Diputació de Barcelona i la col·laboració d'Òmnium Cultural, El Prat Verd, Auto Pla Vic, i el Restaurant El Nou Montseny.

logo autoplavic

logo omnium osona

logo prat verd

log El Nou Montseny