Es convoca la quinzena edició del Premi Literari Solstici de Taradell

22/02/2017
22 de febrer de 2017
La biblioteca Antoni Pladevall i Font juntament amb la Comissió Premi Solstici ha convocat la quinzena edició del Premi Solstici.

El tema és lliure per a la categoria d'adults (a partir de 16 anys) i els guanyadors opten a 300 i 200 euros. Els guanyadors de la categoria infantil, també amb tema lliure, opten al Premi Jordi Capell, que consisteix en un lot de llibres. El termini de presentació dels treballs és el 29 d'abril i l'acte de lliurament el dissabte 17 de juny a les 12 del migdia a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font.

 

Bases del 15è Premi Solstici

1. El premi literari Solstici és obert a les categories següents: A- Fins a 12 anys; B- A partir de 16 anys. S'hi podran presentar obres de prosa i poesia de tema lliure.

2. Els treballs han de ser inèdits, escrits en català i no premiats anteriorment.

3. Característiques de les obres presentades: Els treballs es presentaran per quintuplicat, escrits amb ordinador en fulls DIN A-4 per una sola cara.  (Times New Roman 12 o similar i doble espai). L'extensió per a les obres en prosa serà d'un màxim de 10 pàgines. Per a les de poesia, un únic poema o un recull que no excedeixi els 200 versos. Es podrà presentar només un treball per modalitat i autor. No s'admetran obres escrites per més d'un autor.

4. Les obres s'han de presentar dins un sobre tancat, on constarà la categoria (A o B) en la qual es participa i la modalitat (prosa o poesia), el pseudònim i el títol de l'obra. Dins aquest sobre s'hi adjuntarà un sobre més petit on constaran les dades de l'autor: pseudònim, nom i cognoms, edat, adreça, telèfon i correu electrònic. Els treballs s'hauran d'entregar a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell presencialment o per correu postal (carretera de Balenyà, 101 – 08552 Taradell (Barcelona).

5. El termini de presentació finalitza el 29 d'abril de 2017.

6. Els premis són els següents: Prosa: 1r premi: 300 euros; Prosa: 2n premi: 200 euros; Poesia: 1r premi: 300 euros; Poesia: 2n premi: 200 euros; Premi infantil Jordi Capell de prosa : un lot de llibres; Premi infantil Jordi Capell de poesia: un lot de llibres.

7. Els premis seran atorgats per la votació dels cinc membres del jurat. Aquest jurat estarà format per: Carme Bayot i Puig, Aina Homs i Godayol, Jesús Ramos i Santiago, Aleix Solà i Pascual i Lluís Rovira i Masnou.

8. La proclamació del veredicte i el lliurament dels premis tindran lloc a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell el dissabte dia 17 de juny de 2017 a les 12 del migdia. Els/les guanyadors/es es comprometen a assistir a l'acte de lliurament dels premis, essent aquest un requisit indispensable per poder rebre el guardó i la dotació econòmica (si fos impossible la seva presència, caldrà una persona que el representi).

9. Les obres guanyadores quedaran en dipòsit de l'organització. Les no seleccionades es podran passar a recollir a la Biblioteca en el termini de 30 dies hàbils, a partir del dia de la proclamació de premis. Un cop transcorregut aquest termini, els exemplars no recollits es destruiran.

10. La presentació al Premi Solstici comporta l'acceptació d'aquestes bases.

12. La relació de guanyadors es publicarà al web de l'Ajuntament i de la Biblioteca.

El Premi Solstici compta amb el suport de l'Ajuntament de Taradell i la Diputació de Barcelona i la col·laboració d'Òmnium Cultural, El Prat Verd, Auto Pla Vic, i el Restaurant El Nou Montseny.

Solstici 2017_2
Solstici_2017