Trobada antics alumnes Escola del Colomer

L'Escola del Colomer va funcionar des de l'any 1945 fins al 1961 i van assistir-hi molts alumnes de les cases de pagès de Taradell, Malla i Tona.
Dissabte, 26/09/2015

Era una escola rural que formava part de la vida de la masia.

Mentre el Grup de Recerca Local de Taradell treballava  en un petit monogràfic sobre l'antiga escola rural, s'hi va organitzar una trobada d'antics alumnes.

Trobada  ex alumnes Escola El Colomer
Trobada ex alumnes Escola El Colomer

Per aquest motiu, el divendres 26 de setembre de 2014 el Grup de Recerca Local de Taradell, i la Montse Lleopart de la Masia del Colomer, van organitzar una trobada d'antics alumnes d'aquesta escola residents a Taradell.

Un dels objectius de la trobada va ser començar a realitzar entrevistes per recollir el testimoni oral de la vintena de persones que hi van assistir. A més d'antics alumnes, a la trobada també hi va assistir Teresa Mirambell, la filla de la mestra, que ens va proporcionar molta informació sobre l'escola.

El  resultat d'aquesta trobada, juntament amb tots els testimonis i documentació que es va recullir, es va plasmar en un petit audiovisual que el Grup de Recercava presentar  a l'acte anual que  realitza cada any a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font dins els actes de la Festa Major d'Hivern de 2015.

Trobada antics alumnes