Dos membres del Grup de Recerca col·laboren en el segon volum de 'NOU VINT-I-U Taradell història, imatges i memòria'

La biblioteca Antoni Pladevall i Font va acollir divendres la presentació del segon volum NOU VINT-I-U Taradell història, imatges i memòria.
Dissabte, 02/12/2017
 

En aquest segon volum, coordinat per Salvador Solagran, s'hi poden trobar nou articles, monogràfics, memòries o imatges de múltiples temàtiques que mantenen sempre com a eix vertebrador la vila de Taradell, les rodalies i la seva gent. Entre ells els que han escrit Josep Miret sobre El cost humà de la Guerra Civil i la Postguerra a Taradell' i el de Xavier Burillo anomenat La música coral a Taradell. Una primera aproximació (1870-1920).

 

El cost humà de la Guerra Civil i la Postguerra a Taradell, de Josep Miret i Mercè.

Josep Miret ha fet un treball extraordinari de recerca per poder elaborar la llista d'un centenar de noms de persones víctimes de la Guerra Civil. Tots tenen com a nexe en comú Taradell i tal com diu el mateix autor “són víctimes mortals de tots els bàndols, o de cap, sense distinció”. En aquest article l'autor comença amb la següent reflexió: “molta gent creu que la Guerra Civil és molt aliena i llunyana. I si aprofundeix una mica trobarà l'evidència que el passat no passa mai, que el passat influeix el present i que, per força, res del que som, sentim i pensem s'entén sense la Guerra Civil”.

 

La música coral a Taradell. Una primera aproximació (1870-1920), de Xavier Burillo i Royo.

L'article és un primer recull del cant coral entre els anys 1876 i 1920 i centrat a l'entorn de la parròquia. Xavier Burillo no solament es limita a presentar els cors o grps l ocals sinó que per arribar a comprendre el perquè i el com van néixer, fa un exhaustiu estudi de com estava el context polític, social i religiós de l'època, a Catalunya i en particular a Taradell, en el darrer terç del segle XIX. Posa com exemple Claver i el moviment coral. Dels cors locals de l'època menciona els de Sant Lluís Gonzaga i de Santa Filomena, el cor o capella de música de Sant Genís, les cantades de caràcter popular i la composició de grups corals. I en quan el repertori fa esment sobretot de l'apartat de música religiosa gràcies a les partitures que es conserven a l'arxiu de l'orquestra-cobla Lluïsos.