Codina Duran, Maria

Cercar
Taradell, 01/07/1931 - (†) Taradell, 10/08/2020
Professió: Teixidora
Casa/Motiu: Can Quirzet
Edat de l'entrevista : 82
Data entrevista: 04/08/2015
Autors entrevista: Rosa Codina i Laia Miralpeix
Mostrar resum entrevista
Fer mitja de punt anglès
Fer mitja de punt anglès
La Guerra
La Guerra
Jocs d'infància
Jocs d'infància
Cura de matxo
Cura de matxo
Anissos per poder beure aigua
Anissos per poder beure aigua
L'entrada dels Nacionals
L'entrada dels Nacionals
Les barques d'en Mir
Les barques d'en Mir
Foc a l'era de la Costa
Foc a l'era de la Costa
Rentar a la Fontasana
Rentar a la Fontasana