Estrada Carrera, Joan

Cercar
Taradell, 09/03/1926 - (†) Taradell, 30/12/2010
Professió: Carboner
Casa/Motiu: Can Mansa
Edat de l'entrevista : 82
Data entrevista: 25/06/2009
Autors entrevista: Josep Autonell
Mostrar resum entrevista
El segar
El segar
Tipus de feixos i la teuleria
Tipus de feixos i la teuleria
La moneda dels 'rojos'
La moneda dels 'rojos'
Les màquines d'escalfar
Les màquines d'escalfar
Fer carbonet
Fer carbonet
Els animals per anar al bosc
Els animals per anar al bosc