Contacte

Biblioteca de Taradell | Carretera de Balenyà, 101 | 93 880 10 56

@recercataradell | facebook.com/recercataradell/

Utilitzeu aquest formulari per fer-nos arribar qualsevol consulta o comentari

 

Avís sobre la protecció de dades personals

L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que podeu trobar al peu d'aquesta plana de Ajuntament de Taradell.

Ajuntament de Taradell utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

twitter