Noves mesures per limitar el consum d'aigua per la sequera

Taradell entra en estat d'excepcionalitat i l'alcaldessa emet un ban amb restriccions.

Divendres, 19/05/2023

Taradell ha entrat en estat d'excepcionalitat per la sequera que afecta Catalunya. Per això, l'alcaldessa, Mercè Cabanas, ha publicat un ban que comporta mesures de limitació del consum d'aigua que s'acorden amb la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua.

Les principals mesures són els volums lliurats per a l'abastament de la població que no podran superar una dotació màxima equivalent de 230 litres per habitant i dia. Això no vol dir que cada habitant pugui consumir 230 litres al dia. Aquest valor es correspon a tot el consum del municipi (ús industrial, agrícola, ramader, domèstic...) repartit per tots els habitants.

D'altra banda, queden prohibits, en general, els regs de jardins, horts i zones verdes, tant de caràcter públic com particular. Només es poden fer per la supervivència de plantes i arbres entre les 8 del vespre i les 8 del matí a través de gota a gota o en regadora, i també queda prohibit omplir totalment o parcialment fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estàtic de l'aigua. Ara com ara, l'ompliment de piscines es manté prohibit en general.

Altres mesures preses són la prohibició de la neteja amb aigua de voreres, carrers o façanes. La neteja d'aparadors i finestres només es permet fer-la amb galleda i esponja i també es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals.

Sequera pantà Sau