Taradell planifica les actuacions en matèria d’habitatge pels pròxims tres anys

Incrementar els habitatges assequibles i socials, una de les principals prioritats.

Dimecres, 03/08/2022

L'Ajuntament de Taradell ha presentat el Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge (PAMH), que planifica les actuacions locals en matèria d'habitatge pels pròxims tres anys i que s'ha redactat amb el suport de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona. Les línies generals del document es van presentar en un acte encapçalat per la vicepresidenta segona de la Diputació, Carmela Fortuny, l'alcaldessa Mercè Cabanas i el regidor d'Urbanisme, Sostenibilitat i Mobilitat, Joan Canó.

Edifici immoble

El document s'ha elaborat durant sis mesos amb els tècnics municipals i vol donar eines per a la planificació i el disseny de les polítiques municipals d'habitatge, segons les prioritats marcades pel municipi. Entre les preocupacions inicials, destacaven el risc de pèrdua de població jove per les dificultats d'emancipar-se, així com el progressiu envelliment de la població, i també l'increment del risc d'exclusió d'una part de la ciutadania, amb dificultats creixents per pagar el lloguer. El fet que la tipologia d'habitatge predominant a Taradell siguin, bàsicament, cases unifamiliars dificulten fer front a aquestes problemàtiques.

Propostes per incrementar l'habitatge assequible i social

D'entre les propostes del PAMH, destaquen les encaminades a incrementar l'habitatge assequible i social. Es proposa optimitzar els recursos i el parc públic existent, així com possibilitar la promoció d'habitatges protegits en règim de lloguer sobre solars de titularitat municipal. El PAMH també programa actuacions destinades a gestionar, ampliar i millorar el patrimoni municipal (amb el patrimoni municipal de sòl i habitatge inventariat recentment) i incrementar i millorar el parc públic mitjançant l'adquisició d'habitatges, per a la qual es preveu una partida de 100.000 euros.

Finalment, el PAMH proposa actuacions per impulsar una política coordinada d'habitatge. A la comarca d'Osona ja hi ha un llarg bagatge de governança cooperativa en polítiques públiques amb diferents administracions implicades (Consell Comarcal, Oficina d'Habitatge de la Mancomunitat la Plana i ajuntaments). Aquesta cooperació es considera cabdal per tirar endavant alguns dels reptes compartits a la comarca, com la mobilització del parc vacant privat, fomentar l'ús adequat de l'habitatge, la rehabilitació del parc privat o abordar moviments residencials a escala supralocal.