Ràdio Taradell obté la concessió definitiva per part del Govern

38 anys després de començar les seves emissions, l'emissora rep el permís definitiu.

Dimarts, 18/05/2021

En la reunió d'aquest dimarts, el Govern ha acordat atorgar a l'Ajuntament de Taradell la concessió definitiva per a la prestació del servei púbic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. És a dir, la concessió definitiva per tal que Ràdio Taradell pugui emetre a través del 107.7 FM. Taradell ja disposava, des de l'any 1991, de la concessió provisional d'una emissora de freqüència modulada de tipus municipal, però faltava el pas definitiu.

Estudis Ràdio Taradell

Després d'haver superat la inspecció preceptiva i d'obtenir l'autorització de posada en servei per part de l'Administració, el Govern ha procedit a atorgar definitivament la concessió a la ràdio municipal, que restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d'utilitzar l'espai radioelèctric corresponent i subjecte al compliment de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya.

D'aquesta manera, es completa un procés que ha estat llarg. Els tècnics i regidors de l'Ajuntament hi han estat treballant durant els últims anys.

twitter