Taradell no donarà llicències urbanístiques d’instal·lacions d’energia solar i eòlica

La suspensió és pel període d'un any.

Dilluns, 24/05/2021

L'Ajuntament de Taradell va aprovar per unanimitat en el ple del passat dijous la suspensió de la tramitació de procediments urbanístics i d'atorgaments de llicències urbanístiques d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica solar i eòlica en sòl no urbanitzable davant de l'augment de consultes rebudes tant per empreses com per propietaris i l'interès mostrat per aquest per instal·lar parc solars en sòls no urbanitzables.

El regidor de Sostenibilitat, Joan Canó, va explicar que aquesta mesura, que serà per un any, ha de servir per “preparar la regulació que el POUM, que és del 2010, encara no tenia i els paràmetres tècnics i per saber quins llocs són els més adequats per aquest tipus d'instal·lació”. Des del consistori es va deixar clar que “el nostre compromís amb el canvi climàtic continua i aquesta mesura no va en contra dels nostres principis sinó que hem de buscar la manera de fer viable la convivència entre l'enregia renovable i els valors i el patrimoni agrícola”. 

L'objectiu de l'equip de govern és assessorar-se tant a través de la Generalitat com del Consell Comarcal d'Osona, que "hauria de ser qui hauria de liderar-ho, ja que és un tema que està passant a altres municipis de la comarca". 

Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Taradell, Santi Estragués, va valorar de forma positiva aquesta mesura. 

 

Ple maig 2021:

 

twitter