Taradell celebra el patró dels pagesos

Una quarantena de pagesos del municipi van assistir a l'acte organitzat per la regidoria de Pagesia de l'Ajuntament de Taradell. 

Dimarts, 18/05/2021

Com cada 15 de maig, Taradell celebra la festivitat de Sant Isidre, patró dels pagesos. Després que el 2020 no es va poder celebrar a causa de la pandèmia, el passat dissabte una quarantena de pagesos i pageses del municipi es van reunir. Com és habitual, primer van assistir a l'ofici presidit pel rector de Taradell, Mn. Joaquim Fàbregas, i tot seguit es van desplaçar fins al Centre Cultural Costa i Font on des de l'Ajuntament es van explicar les darreres modificacions del POUM enfocades a la modificació del sòl no urbanitzable i que "està afectat per la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, dels projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, de reforma, de rehabilitació o enderroc de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectoria", van explicar tant Joan Canó, regidor d'Urbanisme, com Laura Padrós, arquitecta municipal. 

Sant Isidre 2021 (7)

L'acte el va obrir l'alcaldessa, Mercè Cabanas, que va destacar el punt de trobada entre pagesos: "Valia la pena tenir aquest contacte amb vosaltres, amb la pagesia, per escoltar dubtes i inquetuds". 

Sant Isidre 2021 (4)

També es va parlar dels objectius d'ajustar diferents paràmetres de la normativa del sòl no urbanitzable relatius a la dimensió màxima de les construccions agrícoles i ramaderes i ajustar la tramitació de determinades obres a la legislació vigent; ajustar diversos articles relatius a les condicions de les edificacions incloses en el Catàleg de masies i cases rurals, per tal de regular les condicions d'ús de les masies de forma general i no de forma específica per cadascuna de les masies, identificar i regular les condicions d'ús dels cossos annexos que contenen valors que en justifiquen la preservació i per ajustar les determinacions respecte la divisió horitzontal i les ampliacions admeses. També simplificar la normativa relativa a la forma de les ampliacions, per tal que sigui més flexible i d'aplicació més senzilla, i ajustar el contingut de les fitxes del Catàleg a les modificacions introduïdes en la normativa; d'ajustar puntualment el límit entre la clau 21PP i la clau 22PE del sòl no urbanitzable, en l'extrem nord del terme municipal, per tal d'adequar la zonificació a la realitat física i a les determinacions del Pla territorial parcial de les comarques centrals (PTPCC) i de completar la definició dels usos agrícola i ramader.

Sant Isidre 2021 (2)

L'acte va acabar amb el tradicional vermut de Sant Isidre, enguany en format individual i "adaptat a les circumstàncies", per a cada un dels assistents a l'acte. 

Sant Isidre 2021 (1)
Sant Isidre 2021 (8)
Sant Isidre 2021 (6)
twitter