El ple d'aquest dijous aprovarà el pressupost del 2022

Com sempre, la sessió es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

Dijous, 25/11/2021

La sala de plens de la Casa de la Vila acollirà aquest dijous el ple municipal corresponent al mes de novembre. Una sessió important en què s'aprovarà el pressupost de l'any que ve. Com sempre, es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell a partir de les 8 del vespre.

Aquest és l'ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
 2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
 3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
 4. Donar compte del informes del pmp, morositat, estat d'execució del pressupost i d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents al 3r trimestre de 2021 i de remissió de l'expedient del cost efectiu dels serveis 2020. Exp.636/21, 637/21 i 1342/21.
 5. Aprovació del text refós (octubre 2021) de la modificació núm. 13 del POUM de Taradell-regulació de l'àmbit comercial. exp. 1069/2020.
 6. Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Taradell sobre les comunicacions realitzades mitjançant la Xarxa Rescat en l'àmbit dels vigilants municipals. Exp. 1157/21.
 7. Aprovació del Pressupost Municipal, de les Bases d'Execució i de la Plantilla de Personal de l'ajuntament, de l'exercici 2022. Exp. 1289/21.
 8. Modificació del règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació. exp. 650/2019.
 9. Autorització de compatibilitat amb l'exercici d'una activitat privada. Exp. 383/21.
 10. Adjudicació de l'arrendament del solar del Camí de Can Llebre. Exp. 695/21.
 11. Moció amb motiu del Dia internacional de l'eliminació de la violència contra les dones. Exp. 233/21.
 12. Precs i preguntes.
twitter