Dijous, ple ordinari a l'Ajuntament de Taradell

Dijous, 22/07/2021

Aquest dijous es farà el ple ordinari del mes de juliol a l'Ajuntament de Taradell. Com és habitual, la convocatòria és a les 8 del vespre i el podreu seguir en directe per Ràdio Taradell. Aquest n'és l'ordre del dia: 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.

3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.

4. Aprovació definitiva de les quotes d'urbanització provisionals corresponents a l'execució de la urbanització del PAU-10. Exp. 449/2021.

5. Designació de les dues festes locals de l'any 2022. Exp. 913/2021.

6. Ratificació de la pròrroga tàcita del contracte de prestació de serveis del subministrament d'aigua. Exp. 679/2021.

7. Modificació de l'Ordenança Fiscal Municipal núm. 32, per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. Exp.950/2021.

8. Adhesió de l'Ajuntament de Taradell al Consell Esportiu d'Osona. Exp. 956/21.

9. Moció mobilitat segura 2021. Exp.233/2021.

10.Precs i preguntes.

twitter