Avui, es farà l'últim ple municipal de l'any

Com sempre es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell a partir de les 8 del vespre.

Dijous, 22/12/2022

Aquest és l'ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.
 3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldessa.
 4. Aprovació definitiva de les Ordenances fiscals municipals de l'exercici 2023. Exp. 728/22.
 5. Modificació del Reglament de la Guàrdia Municipal-Vigilants auxiliars de policia local de l'Ajuntament de Taradell. Exp.164/2020.
 6. Aprovació de l'aplicació de l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/60/2022, de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres. Exp. e-1610/2022.
 7. Aprovació provisional de la Modificació núm. 15 del POUM: Modificació de l'article 135 Subzona 4a1. Exp. 1105/22.
 8. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Seva i el Sr. Ignasi Vives per la gestió del conjunt patrimonial del Molí de Sorts. Exp. 970/2022.
 9. Adhesió a la Xarxa espanyola de ciutats saludables (RECS). Exp. 1665/2022.
 10. Encàrrec a la companyia AGBAR de l'execució de les obres de renovació de la xarxa d'aigua del c. Torrent d'en Sadurní i c. de Seva. Exp. E 1673/22.
 11. Increment de les retribucions del personal de l'Ajuntament de l'exercici 2022. Exp. 116/22.
 12. Precs i preguntes.