Aterren Can Bazán per a la construcció de la segona pista del pavelló

L'Ajuntament també aprova el projecte bàsic per l'ampliació de l'equipament.

Dilluns, 05/12/2022

Els treballs previs per la futura ampliació del pavelló municipal d'esports, amb la construcció d'una segona pista, ja estan en marxa. Aquesta setmana, s'ha enderrocat la torreta de Can Bazán, a la cantonada del carrer de Catalunya amb l'Avinguda Mn. Cinto Verdaguer.

Enderroc Can Bazán pavelló

Les negociacions amb Josep Bazán Solano, propietari de la casa d'estiueig edificada l'any 1962, van començar la tardor del 2019, inicialment amb l'objectiu d'ocupar-ne només la part nord del jardí, ja que la idea era fer un pavelló petit per entrenaments. Posteriorment, es va optar per un pavelló paral·lel a l'actual, amb el qual compartirà serveis, i seguint l'edifici de l'EAS per la banda de l'avinguda. Així es va acordar adquirir i usar tot el terreny per un preu de 122.000 euros.

Aquest terreny està situat en una zona qualificada en el POUM com a equipament esportiu. Per tant, la parcel·la estava afectada pel planejament, vigent des del 2010, i havia de ser adquirida per l'Ajuntament a través de qualsevol títol, com és l'expropiació. El juliol de 2020 la Junta de Govern Local va aprovar aquest conveni, i el ple del mateix mes el va ratificar. L'Ajuntament argumenta que Bazán "ha tingut molt bona predisposició des del principi de les converses".

Enderroc de Can Bazán

El nou pavelló ja té el projecte bàsic aprovat en ple. En la sessió plenària de l'Ajuntament del 26 de maig, es va aprovar definitivament el projecte amb un pressupost d'execució de 4,4 milions d'euros, fraccionat en cinc fases.

twitter