Aquest dijous, es farà el primer ple municipal de l'any

Després del ple, l'alcaldessa, Mercè Cabanas, serà entrevistada a Ràdio Taradell.

Dijous, 27/01/2022

Aquest dijous al vespre, a partir de les 8, es farà una nova sessió plenària a l'Ajuntament de Taradell, la corresponent al mes de gener. Com sempre, es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell. Tot seguit, l'alcaldessa, Mercè Cabanas, serà entrevistada al programa Taradell al dia.

Aquest és l'ordre del dia de ple:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
  3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
  4. Aprovació de les retribucions del personal Exercici 2022. Exp. 116/22.
  5. Declaració de la resclosa del Molí Xic de Sors com a Bé d'Interès Cultural Local BCIL. Exp. 114/2022.
  6. Donar compte de l'informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu al Compte general de les corporacions locals 2019. Exp. 748/2020.
  7. Aprovar la pròrroga i adhesió al Pla Comarcal d'igualtat per raó d'orientació sexual i identitat de gènere d'Osona. Exp. e-136/2022.
  8. Aprovar la revisió de preus de la gestió energètica del contracte “Instal·lació d'un sistema de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària a partir de l'ús de biomassa (estella forestal) per alimentar diversos equipaments del municipi de Taradell, i subministrament d'energia i servei de manteniment integral”. Exp. 112/2014-S (complementari 1236/2017).
  9. Modificació del conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Taradell. Exp. e-1537/2021.
  10. Precs i preguntes.
twitter