Aquest dijous, es farà l'últim ple de l'any

Com sempre, es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

Dilluns, 05/12/2022

Aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, es farà l'última sessió plenària del 2021 a l'Ajuntament de Taradell. Com sempre s'ha convocat a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a través de Ràdio Taradell.

Aquest és l'ordre del dia:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
  3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
  4. Aprovació de l'expedient i plec de clàusules administratives particulars de la licitació de la concessió administrativa del servei de bar del pavelló municipal d'esports “El Pujoló”. Exp. 1465/2021.
  5. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Taradell per a l'exercici 2021. Exp. 288/2020.
  6. Renovació de l'adhesió al PAESC. Exp. 486/2020.
  7. Precs i preguntes.
twitter