Aquest dijous, es farà l'últim ple d'aquest mandat

Serà a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

Dijous, 25/05/2023

Aquest és l'ordre del dia del ple:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.
  3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
  4. Acceptació de la renúncia del Club del Parc d'Esports de Taradell de la concessió administrativa de les instal·lacions esportives de la Roureda. Exp. 643/2023. 
  5. Ratificació de l'acord de la junta de govern de 24 d'abril de 2023 d'aprovació del protocol d'ús del dispositiu de gel pebre Piexon JPX. Exp. 640/2023.
  6. Aprovació de l'addenda del conveni de portada d'aigües Osona Sud 1998-Modificació 2021. Exp. 159/2021. 
  7. Donar compte dels informes de PMP, morositat, estat d'execució del pressupost i d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponents al 1r trimestre de 2023. Exp. 686 i 690 de 2023. 
  8. Aprovació de la revisió de preus de la gestió energètica del contracte “Instal·lació d'un sistema de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària  a partir de l'ús de biomassa (estella forestal) per alimentar diversos equipaments del municipi de Taradell, i subministrament d'energia i servei de manteniment integral” Exp. 112/2014-s (complementari 1236/2017). 
  9. Precs i preguntes.