Aquest dijous, es farà el primer ple municipal del 2023

Serà a les 8 del vespre i, com sempre, es podrà seguir en directe per Ràdio Taradell.

Dijous, 26/01/2023

Aquest és l'ordre del dia:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  2. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.
  3. Donar compte dels Decrets de l'alcaldia.
  4. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de data 19/12/2022, d'adjudicació del contracte: Contractació de l'obra municipal ordinària “Ampliació del pavelló municipal amb la construcció d'un nou espai poliesportiu annex i adequació del pavelló existent- Fase I. Construcció de la nova pista: paviment, coberta i il·luminació. Exp. 1128/2022.
  5. Aprovació dels increments retributius previstos a la Llei Pressupostos Generals de l'Estat de 2023, al personal i càrrecs electes de la Corporació. Exp. 192/2023.
  6. Aprovació definitiva del Pla Parcial 1-La Tomba (Gener 2023). Exp. 742/2020.
  7. Pròrroga per a l'exercici 2023 del conveni amb la Fundació Vilademany pel finançament d'inversions i pel funcionament dels habitatges tutelats, residència i pisos tutelats. Exp. 72/2019.
  8. Aprovació del manifest del projecte Equipaments 2030: responsables i educadors, i del protocol general de constitució de la Xarxa de Municipis Equipaments 2030. Exp. 173/2023.
  9. Adhesió al Pla d'igualtat de gènere i LGTBI+ de la Mancomunitat La Plana (2022-2026). Exp e-145/2023.
  10. Precs i preguntes.
twitter