Formalització de drets funeraris sobre nínxol en règim de propietat o de lloguer

Cal que s'dentifiqui per poder veure aquesta informació.