Tràmits i gestions

Consulta els procediments i inicia els tràmits municipals per estalviar-te temps i desplaçaments.

L'Ajuntament de Taradell ofereix als seus ciutadans i ciutadanes, la possibilitat de realitzar un gran número de tràmits per mitjans electrònics, sense necessitat de desplaçar-se fins les oficines municipals, durant els 365 dies de l'any.

Podeu accedir al catàleg complet de tràmits on-line disponibles a través de la plataforma e-TRAM.

El 13 d'agost de 2015 va entrar en vigor la Llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (Llei 16/2015) que té per objectiu reduir els tràmits, incrementar la transparència i la simplicitat dels procediments i eliminar el temps per iniciar una activitat, emprant eines que s'estableixen per Llei:

La Finestreta Única Empresarial (FUE), vol ser el punt de referència únic de les empreses, emprenedors i intermediaris en la seva relació amb l'administració. Es basa en un model de relació integrat d'atenció que permet a l'empresariat poder realitzar les seves gestions administratives i tràmits, independentment de qui en sigui l'ens responsable.

La FUE es caracteritza per:

  • La integració de serveis i tràmits que afecten tot el cicle de vida de l'empresa amb la informació i requisits necessaris.
  • Independència de l'Administració responsable: reuneix serveis i tràmits de l'Administració local, Generalitat i Administració de l'Estat
  • Multicanalitat: els serveis es presten pel canal que esculli l'empresa i es prioritza l'electrònic
  • Ús d'un model col·laboratiu de prestació de serveis
  • Celeritat i eficiència tot fomentant la resolució immediata

Regula l'existència d'un portal únic electrònic (Canal Empresa) que ha d'unificar la informació que les empreses puguin necessitar sobre els serveis i tràmits d eles administracions públiques, mitjançant la cerca guiada de tràmits.