Tramitació d'expedients de matrimoni civil

Quan es dóna resposta?
Les ceremònies de matrimoni civil es fan els dies:
De dilluns a divendres de 9 del matí a les 2 de la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
Documentació necessària?
Descripció documentació
 • Si ambdós son espanyols:

  1.- Certificat literal de Naixement dels Contraents. (Registre Civil)
  2.-Certificat d’empadronament dels contraents dels dos últims anys.(Ajuntament)
  3.- Fotocopia del D.N.I. contraents
  4.- Han de venir dos testimonis que no siguin familiars, portant els seus respectius DNI.
  5.- Un Testimoni familiar amb D.N.I. (en el cas que un dels contraents hagi estat empadronat/da en una població de més de 25.000 habitants en els dos últims anys).
  6.- En cas d’estar divorciat/da aportar Certificat Literal de Matrimoni anterior on consti l’anotació marginal de la sentència de divorci. (Reg. Civil)
  7.- En cas de ser vidu/vídua: aportar certificat literal de matrimoni anterior on consti l’anotació marginal de defunció o bé portar el llibre de família anterior on hi consti també l’anotació de la defunció.
 • Si un dels dos és estranger o són els dos:

  1.- Certificat de naixement (traduït i legalitzat)
  2.- Certificat d’empadronament que justifiqui els dos últims anys o certificat consular.
  3.- Certificat d’estat civil expedit pel Consulat, tots els documents estrangers hauran de ser presentats degudament legalitzats i traduïts per interprete jurat.
  4.- Els ciutadans dels següents països: França, Alemània, Luxemburg, Àustria, Itàlia, Portugal, Països Baixos i Antilles Neerlandesas, que desitgin celebrar el matrimoni civil a Espanya hauran de presentar un CERTIFICAT DE CAPACITAT MATRIMONIAL CONVENI DE MUNICH (informar-se en el seu Consulat).
  5.- Passaport i fotocopia del mateix.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Al Registre Civil de l’Ajuntament de Taradell
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dilluns de 4 a 7
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Taradell
T.938 126 100
Vila, 45