Partida literal de naixement

Obtenció de la partida literal de naixement.
Qui el pot demanar?
Per obtenir-la s’ha d’estar inscrit al registre civil de Taradell
Quan es dóna resposta?
El mateix dia o l’endemà
Documentació necessària?
Descripció documentació
Nom i cognoms del nascut.
Data de naixement del nascut o Número de Tom i Pàgina de d’inscripció que consta en el Llibre de Família.

En cas que sigui per l’expedició del D.N.I cal manifestar-ho ja que s’hi posa un segell especial i s’ha d’omplir una instància.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Al Registre Civil de l’Ajuntament de Taradell
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dilluns de 4 a 7
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Taradell
T.938 126 100
Vila, 45