Certificat literal de matrimoni

Obtenció del certificat literal de matrimoni.
Qui el pot demanar?
Per obtenir-lo s’ha d’estar inscrit al registre civil de Taradell.
Quan es dóna resposta?
El mateix dia o l’endemà
Documentació necessària?
Descripció documentació
Noms i cognoms dels dos contraents.
Data de celebració del Matrimoni.
A ser possible portar D.N.I. i Llibre de Família per prendre nota del Tom i la Pàg., i així localitzar-ho més ràpidament.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Al Registre Civil de l’Ajuntament de Taradell
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dilluns de 4 a 7
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Taradell
T.938 126 100
Vila, 45