Certificat de convivència

Obtenció d'un certificat de convivència on consti la relació de persones empadronades en un mateix domicili.
Qui el pot demanar?
La persona interessada o qualsevol persona major d’edat empadronada al mateix domicili.
Quan es pot sol·licitar?
Quan es dóna resposta?
El mateix dia o l’endemà
Cost
Les taxes previstes a l’Ordenança fiscal núm. 16 de l’Ajuntament de Taradell
Documentació necessària?
Descripció documentació
El DNI o qualsevol altre document acreditatiu
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Al Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Taradell
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 2 i dilluns de 4 a 7
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Taradell
T.938 126 100
Vila, 45