Baixa d'una activitat

Donar de baixa una activitat existent.
(No es pot fer per telèfon)
Qui el pot demanar?
Qualsevol persona física o jurídica.
Cost
Veure ordenança fiscal nº 21
Documentació necessària?
Descripció documentació
- Instància sol•licitant la baixa de l’exercici de l’activitat
- No s’han de pagar taxes
PDF - 1005 Kb
Instància genèrica
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Al registre general de l’Ajuntament de Taradell
Horari: de 9 a 2 i dilluns de 4 a 7
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Taradell
T.938 126 100
Vila, 45