Edicte rectificació bases i convocatòria procés estabilització places.

Data de l'anunci Divendres 15/07/2022

Documents adjunts