Edicte modificació Annex 1 Ordenança activitats Taradell

Data de l'anunci: Dimarts 28/07/2015

Documents adjunts