Delegació de competències de contractació del Ple a la Junta de Govern Local

Data de l'anunci: Dimecres 18/12/2019

Documents adjunts