Ban de l'alcaldessa, procediment d'esmena de discrepàncies cadastrals de les finques de Taradell

Data de l'anunci Dimarts 03/12/2019

Documents adjunts

Més informació

Quina és la titularitat i òrgans responsables de la gestió?

Quins són els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments?

Quins els certificats de dispositiu utilitzats i com validar-los?

Quin és el calendari de dies inhàbils de Taradell?

Avisos de seguretat que poden aparèixer.

Segell infoparticipa 2021