Ban de l'alcaldessa, procediment d'esmena de discrepàncies cadastrals de les finques de Taradell

Data de l'anunci Dimarts 03/12/2019

Documents adjunts