Aprovació provisional Ordenances Fiscals 2020

Data de l'anunci Dilluns 28/10/2019

Documents adjunts