Aprovació inicial modificció núm. 14 POUM: Regulació per a la implantació d´instal.lacions solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable

Data de l'anunci Divendres 27/05/2022

Documents adjunts

Més informació

Quina és la titularitat i òrgans responsables de la gestió?

Quins són els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments?

Quins els certificats de dispositiu utilitzats i com validar-los?

Quin és el calendari de dies inhàbils de Taradell?

Avisos de seguretat que poden aparèixer.

Segell infoparticipa 2021