Aprovació inicial Modif. Ord. fiscal mun. núm. 32 per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a via pública

Data de l'anunci: Dilluns 02/08/2021

Documents adjunts