Aprovació definitiva Expropiació finca zona del Pavelló

Data de l'anunci: Dilluns 26/07/2021

Documents adjunts