Edictes, anuncis i bans

Anuncis Data
Modificació ordenança núm. 40 13/09/2018
Aprovació definitiva Pla, protocol i programa de verificació de les activitats de Taradell 07/09/2018
Desplegament fibra òptica Guifi.net 07/09/2018
Desplegament fibra òptica Masmóvil 07/09/2018
Anunci ACA 16/08/2018
Anunci informació pública llicència ambiental 13/07/2018
Aprovació definitiva Projecte de reparcel.lació 13/07/2018
Aprovació inicial Ordenança municipal de bon govern 13/07/2018
Cessió gratuita finca c. ramon pou 13/07/2018
Edicte aprovació projecte d'urbanització 13/07/2018
Aprovació definitiva modificació de crèdit 4-2018 11/07/2018
Compte General del Pressupost 2017 28/06/2018
Cobrament IAE 2018 21/06/2018
Aprovació defintiva modificació de crèdit 3/2018 14/06/2018
Desafectació de dues finques del c.Ramon Pou, 82 14/06/2018
Designació membres mesa contractació permanent 14/06/2018
Edicte vehicle abandonat 14/06/2018
Millora accés a la urbanització La Roca 14/06/2018
Modificació ordenança fiscal núm. 40 - Article 6 Quota tributària 14/06/2018
Aprovació Pla i Protocol de verificació de les activitats a Taradell 11/06/2018