Tauler anuncis

Consulta els edictes i anuncis publicats per l'Ajuntament de Taradell.

Dimarts, 13/01/2009
Anuncis Data
Ordenança fiscal núm. 25: EAS Taradell 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 28:Taxa per residus municipals 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 47: Preu Públic servei ''Parc de les Olors'' 01/01/2020
Ordenança fiscal núm. 5: Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 01/01/2020
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 8/2019 30/12/2019
Aprovació definitiva pressupost 2020 30/12/2019
Junta de Govern Local nº 47 de 2019-12-30 30/12/2019
Nomenament funcionaria interina 24/12/2019
Nomenament funcionaria interina 24/12/2019
Junta de Govern Local nº 46 de 2019-12-23 23/12/2019
Aprovació inicial modificació crèdit núm. 10/2019 20/12/2019
Nomenament personal laboral temporal interí 20/12/2019
Ple de desembre 2019 19/12/2019
Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos 19/12/2019
Aprovació definitiva ordenances fiscals 2020 18/12/2019
Delegació de competències de contractació del Ple a la Junta de Govern Local 18/12/2019
Convocatòria i ordre del dia Ple de desembre 17/12/2019
Admesos i exclosos contractació personal laboral 16/12/2019
Junta de Govern Local nº 45 de 2019-12-16 16/12/2019
Junta de Govern Local nº 44 de 2019-12-09 09/12/2019
Contractació personal laboral temporal interí 04/12/2019
Ban de l'alcaldessa, procediment d'esmena de discrepàncies cadastrals de les finques de Taradell 03/12/2019
Junta de Govern Local nº 43 de 2019-12-02 02/12/2019
Junta de Govern Local nº 42 de 2019-11-25 25/11/2019