Modificacions de contractes formalitzats, licitacions anul·lades i resolucions anticipades

Durant l'any 2018 no s'ha produït cap modificació