432 hz

Aquí pots recuperar els programes d'astrologia de Manuel Molina, Toni Bermejo i Dani Autonell.