Presentació

Taradell, primer parc semiurbà de la Xarxa

La iniciativa de fer un Parc de les Olors a Taradell neix del desig de recuperar la planta del Barballó tan identitària pels taradellencs i que en els últims anys ha sofert una forta davallada. L'Ajuntament de Taradell tracta de donar resposta a diverses qüestions existents al municipi buscant oportunitats per a iniciar un projecte innovador, sostenible i pràctic. A través del projecte Aromes de Taradell, projecte que involucre tota la comunitat en el desenvolupament de les tradicions i la recuperació del barballó, neix el Parc de les olors de Taradell de la mà de la Xarxa Parc de les Olors.

Parc de les olors 20

El municipi de Taradell es troba immers en l'entorn d'Osona, intensament afectat per l'activitat de la producció porcina industrial. L'excés de purins ha fet que bona part dels ecosistemes agraris estiguin afectats per l'excés de nitrogen i fòsfor.

La tradició molt arrelada a Taradell de les atxes de barballó per a la nit de Reis fa que s'estigui utilitzant el barballó silvestre dels entorns, cada vegada amb major dificultat.

Parc de les olors 30

El Parc de les Olors permet fer una aportació ambiental positiva a l'entorn de Taradell, tot afavorint un medi aromàtic agradable que faci de contrapunt als efectes evidents de l'alta càrrega ramadera. Els petits camps de cereal poden ser parcel•les perfectament conreables per a fer-ne camps de lavandes. El conjunt podria formar una gran anella al voltant del nucli urbà amb un fort component paisatgístic que doni identitat al poble i suposi un atractiu turístic per al municipi.