Riera Molist, Júlia

Cercar
Taradell, 12/09/1922 - (†) Taradell, 08/12/2010
Professió: Tèxtil
Casa/Motiu: Can Pere Ganso
Edat de l'entrevista : 86
Data entrevista: 31/12/2009
Autors entrevista: Xavier Albert, Josep Autonell i Miquel Vilardell
Mostrar resum entrevista