Ricart i Maimir, Josep

Cercar
Taradell, 06/06/1925
Professió: Escultor
Casa/Motiu: -
Edat de l'entrevista : 83
Data entrevista: 20/08/2009
Autors entrevista: Xavier Burillo
Mostrar resum entrevista