Pressegué Roma, Joan

Cercar
Taradell, 18/07/1924 - (†) Taradell, 05/11/2013
Professió: Pintor
Casa/Motiu: Can Revenedor
Edat de l'entrevista : 87
Data entrevista: 24/03/2009
Autors entrevista: Rosa Codina i Laia Miralpeix
Mostrar resum entrevista