Urbanisme

L'àrea d'urbanisme s'encarrega de planejar, dirigir i coordinar els projectes d'obres en sòl urbà

La seva gestió inclou els projectes d'obres dels equipaments i infraestructures i tambè és l'encarregaga de gestionar els projectes de sanejament de l'aigua i el manteniment de l'enllumenat públic i de gestionar, tractar i planejar els espais no urbanitzables.

Per gestionar les diferents llicències pertinents, us heu de dirigir a la Seu electrònica, a l'apartat de tràmits urbanístics.

Altres continguts