Patrimoni cultural

Elements patrimonials

Aquí podeu consultar el Patrimoni de Taradell, fitxa a fitxa

El Mapa de Patrimoni Cultural de Taradell és una eina de coneixement que pretén recollir exhaustivament el patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural de la població. Amb aquest estudi es pretèn poder establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social d'aquest patrimoni.

Aquest treball ha estat avalat per l'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona, un servei especialitzat en la cooperació i promoció del patrimoni cultural local. L'OPC, dins del seu Programa d'estudis i Projectes de Patrimoni Cultural, promou l'elaboració de Mapes del Patrimoni cultural local amb la col·laboració dels municipis interessats, seguint els següents objectius:

  • Captació exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural del municipi.
  • Valorització dels elements reconeguts.
  • Adopció de mesures per a la seva protecció i conservació.
  • Planificació de les accions de rendibilització social i cultural.

Aquesta memòria tècnica reflecteix el resultat dels treballs de recerca i elaboració del Mapa del Patrimoni Cultural del municipi de Taradell. L'estudi ha estat encarregat a l'empresa de serveis de patrimoni cultural ANTEQUEM, SL, a partir de la sol·licitud efectuada per l'Ajuntament. La realització del treball ha estat executada per Marta Lloret i Dídac Pàmies, entre els mesos juny de 2016 i juliol de 2017, amb la coordinació de Marc Bosch de Doria.

Aquest treball ha tingut diverses fases, començant per la del treball de camp, en la qual s'ha de localitzar, visitar tots els edificis, fonts, jaciments, etc. La fase següent és la de documentar la feina històricament. Finalment, hi ha la fase de redacció i publicació de les fitxes realitzades. El resultat són 585 elements de patrimoni cultural inventariats en el nostre poble, dividits per la seva tipologia en patrimoni immaterial, patrimoni moble, patrimoni immoble i patrimoni documental.

Us animem a aprofundir-hi llegint cada fitxa i també coneixent cada element patrimonial ‒en el cas d'aquells elements que són visitables‒ al seu emplaçament original.