Joventut

Pla Jove 2017 - 2020

Ajuntament de Taradell

Vila, 45 - 08552 - Taradell - Barcelona

T 93 812 61 00

contactar@taradell.cat

Pla Jove 2017 - 2020
Un Pla Jove integral és una eina indispensable per definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut del territori.
 
L'objecte principal del PJ és centra en conèixer la realitat de la població juvenil del municipi de Taradell, detectar-ne les necessitat i, en funció d'aquesta anàlisi, definir els objectius estratègics a assolir en un període de 4 anys en matèria de joventut. Per poder assolir aquests objectius es realitzaran diferents accions concretes, que es duran a terme des de l'ens, serveis, i/o agents implicats en les polítiques de joventut del territori. Així mateix aquestes accions s'aniran valorant i avaluant per tal d'ajustar la resposta a la realitat. 
 
El PJ és un document, entès com una eina de planificació estratègica, que preveu situar en el temps les accions que es desenvolupen i es desenvoluparan en matèria de polítiques de joventut de manera directa i/o indirecta.

Documents relacionats