Dimarts, 05/04/2016

L'Ajuntament de Taradell amb la voluntat de promoure espais i vies de participació ciutadana en la seva gestió municipal, està dissenyant el full de ruta per potenciar una política clara de participació ciutadana. Aquesta anirà vehiculada a través de la posada en marxa de diferents projectes davant dels quals es posa de manifest el compromís de l'entitat envers els ciutadans i ciutadanes, per fomentar la participació democràtica i la transparència sobre els assumptes públics locals.

L'equip de govern ha realitzat unes sessions de formació a través de la Diputació de Barcelona per tal de poder estructurar i planificar el marc on es desenvoluparan els projectes que incorporaran processos participatius en els propers tres anys.

Aquests estaran centralitzats al projecte de millora de la urbanització La Roca, al projecte de realització dels camins escolars i a projectes transversal de ciutadania i civisme i de desenvolupament local i s'articularan a través d'accions de sensibilització a entitats i ciutadania, la creació d'espais d'opinió, debat i reflexió i l'establiment de canals d'informació i consulta.

Actualment, les entitats constitueixen una de les institucions principals de participació ciutadana, així com també l'existència d'òrgans com el Consell Escolar Municipal, o la Taula de civisme sense deixar de banda la clàssica via com és l'audiència pública que es porta a terme un cop ha finalitzat els ple municipal o la utilització dels canals de comunicació municipals.

Gràfica Participació Ciutadana

twitter