Informació relativa a la temperatura de la piscina petita

Benvolguts usuaris / Benvolgudes usuàries,

Recentment hi ha hagut algunes queixes per què la temperatura de l'aigua de la piscina petita no és l'adequada per a la realització dels cursets de nadons ‒32 graus centígrads‒ i, sovint, es troba entre els 30 i els 31 graus. Davant d'aquest fet, l'Ajuntament de Taradell i l'EAS volen aclarir el següent:

La piscina petita no es va dissenyar per assolir els 32 graus que les activitats amb nadons de 3 mesos requeririen.
Aquesta circumstància es produeix sempre els mesos d'hivern, quan hi ha la màxima demanda tèrmica a la instal·lació. La resta de mesos aquest problema no es produeix.

Aquest problema es dóna des del primer any que es va inaugurar aquesta instal·lació, i per tant no és una circumstància nova.

Per solucionar aquest problema i poder garantir les condicions de temperatura ideals a la piscina petita, s'ha sol·licitat un estudi i un pressupost per substituir el bescanviador de calor de la mateixa.

L'Ajuntament de Taradell té previst substituir aquest bescanviador durant els treballs de manteniment dels propers mesos i solucionar, així, aquest problema.

Per tot l'exposat, demanem i agraïm la paciència dels usuaris/es de la piscina petita.

 

Lluís Rodríguez
Regidor de Governació,
Civisme i Esports
Miquel Hernández
Director de l'EAS Taradell

twitter