Els menors d'entre 14 i 16 anys podran accedir a la sala de fitness i a la sala d'activitats dirigides seguint certes normes

Atenent a la demanda dels usuaris sobre l'accés de menors d'entre 14 i 16 anys a la sala de fitness i a la sala d'activitats dirigides, s'ha considerat oportú autoritzar-ne l'accés sota les següents normes:
 
 1. El pare/mare o tutor legal signarà un document donant el seu consentiment i manifestant que està d'acord en què el seu fill accedeixi a les sales mencionades.
   
 2. Sala de fitness:
  1. El menor accedirà a la sala acompanyat per un adult que se'n farà responsable a tots els efectes.
  2. L'ús que el menor podrà fer de la sala quedarà restringit de manera exclusiva a les màquines d'entrenament cardiovascular (bicicleta, cinta i el·líptica).
    
 3. Sala d'activitats dirigides:
  1. Queda restringit l'accés a aquesta sala quan s'imparteixi
   • Body Pump
   • CXWORX
  2. El monitor tindrà la capacitat de vetar temporalment o de manera definitiva la presència del menor dins la sala si considera que:
   • No segueix el ritme de les classes
   • El seu comportament no és l'apropiat
   • Interfereix en el correcte desenvolupament de l'activitat