Lleopart Prat, Joan

 

Lleopart Prat, Joan Taradell (1923 - ), pagès de sempre, gran enamorat del seu treball, va dedicar la seva vida a conservar les coses relacionades amb el seu ofici, tant pel que fa al llenguatge com als objectes que en són propis. Això el va portar a recollir un grapat d'elements diversos que a pagès han estat d'us quotidià (eines de treball, carruatges, cistelleria...) i també a expressar vivències en forma de poesia. 

Versos sobre rostoll (1998). Recull de poemes realitzats per Joan Lleopart (en Joan del Colomer) amb obuje ctiu tan sols familiar i d'amistat i amb motiu del 75è aniversari de l'autor. Consta de 26 poemes amb un pròleg d'Andreu Coll i un epíleg d'Amadeu Lleopart. 

twitter